Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Rybnik

przewodnicząca: Grażyna Graś
sekretarz: Józef Urbanowicz
członkowie rady: Grażyna Graś, Józef Urbanowicz, Bożena Zajer, Zofia Gajda, Maciej Dudek, Piotr Rychły, Łukasz Sokołowski, Stefan Dąbkowski, Krzysztof Wyleżych, Adam Król,Alicja Łukasik